Evolve (2)

دانلود نرم افزارهای Evolve Presentation Plus

نرم افزارهای ارائه درس ایوالو (Evolve Presentation Plus) ، ابزاری سودمند و مفید جهت کمک به معلمان و مدرسان در تدریس هر چه بهتر با به کار گیری فن آوری روز می باشد.از طریق این نرم افزاره، مدرس به نسخه دیجیتال و تعاملی کتاب دانش آموز ، دسترسی همزمان به فایلهای صوتی و تصویری و اجرای آن در لحظه ، کاربرگها ، کلید سوالات و ابزارهای اضافه می باشد.

مجموعه کتابهای آموزش زبان Evolve  دوره ایی است که در 6 سطح جهت آموزش زبان با لهجه امریکن می باشد و توسط انتشارات کمبریج به چاپ رسیده است تا به زبان آموزان خود اتکایی در مکالمات را آموزش دهد.

پیشتر مجموعه کتابهای آن برروی سایت قرار گرفت که با کلیک بر اینجا به آن دسترسی خواهید داشت و در این مطلب نرم افزار Evolve Presentation Plus به اشتراک گذاشته شده است.

هر بسته نرم افزاری دربرگیرنده نسخه Windows و Mac  می باشد.

ٍEvolve Presentation Plus

Presentation Plus is a complete planning and presentation tool for teachers. It includes Interactive Whiteboard software, Student’s Book and Workbook, full multimedia content, answers, and the digital Teacher’s Book for paper-free lesson planning.

Note: Each Pack contains Windows & Mac Installer.

Evolve 1 Presentation Plus 

Evolve 2 Presentation Plus 

Evolve 3 Presentation Plus 

Evolve 4 Presentation Plus 

Evolve 5 Presentation Plus 

Evolve 6 Presentation Plus 

**********

*********** 

مطالب مرتبط:

دیدگاهتان را بنویسید