دانلود کتاب Oxford Collocations Dictionary for students

oxford-collocation-dictioanry-for-student-s

زبان آموزان سطوح متوسط به بالا با استفاده از دیکشنری Oxford Collocations Dictionary می توانند به درک کاربرد صحیح کلمات در کنار یکدیگر و مفاهیم ان پی برده و وتجربه مکالمه Native مانند داشته باشند.

این مطاب دربرگیرنده ویرایش جدید دیکشنری Oxford Collocations و نسخه pdf می باشد.

Oxford Collocations Dictionary for students of English

The Oxford Collocations Dictionary shows which words work together. It helps students express their ideas naturally and convincingly and is particularly useful for academic and report writing.With this dictionary students learn the most important collocations they need to know. The dictionary also guides them to the right word combination for their context. The CD-ROM includes the complete dictionary and practice exercises.

With this dictionary students learn the most important collocations they need to know. The dictionary also guides them to the right word combination for their context. The CD-ROM includes the complete dictionary and practice exercises.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *