دانلود سری جدید نمونه سوالات ویرایش دوم American English File 5

دانلود سری جدید نمونه سوالات ویرایش دوم American English File 5 با توجه به اینکه از طرف زبان آموزان و موسسات زبان از کتابهای American English File جهت یادگیری زبان انگلیسی استقبال زیادی شده است. زبانکده اوس دانلود سری جدید نمونه سوالات ویرایش دوم American English File 5 را برای

ادامه مطلب
american 4

دانلود سری جدید نمونه سوالات ویرایش دوم American English File 4

دانلود سری جدید نمونه سوالات ویرایش دوم American English File 4 با توجه به اینکه از طرف زبان آموزان و موسسات زبان از کتابهای American English File جهت یادگیری زبان انگلیسی استقبال زیادی شده است. زبانکده اوس دانلود سری جدید نمونه سوالات ویرایش دوم American English File 4 را برای

ادامه مطلب
american english 3 Book

دانلود سری جدید نمونه سوالات ویرایش دوم American English File 3

دانلود سری جدید نمونه سوالات ویرایش دوم American English File 3 با توجه به اینکه از طرف زبان آموزان و موسسات زبان از کتابهای American English File جهت یادگیری زبان انگلیسی استقبال زیادی شده است. زبانکده اوس دانلود سری جدید نمونه سوالات ویرایش دوم American English File 3 را برای

ادامه مطلب
american 2

سری جدید نمونه سوالات ویرایش دوم American English File 2

سری جدید نمونه سوالات ویرایش دوم American English File 2 در این مطلب سری جدید نمونه سوالات ویرایش دوم American English File 2 بارگذاری شده است که تعداد دروس کتاب امریکن فایل 2 را تقسیم بر 3 کرده است. این آزمونها بر پایه ویرایش دوم کتاب American English File 2 طراحی

ادامه مطلب
AEF Book

سری جدید نمونه سوالات ویرایش دوم American English File 1

سری جدید نمونه سوالات ویرایش دوم American English File 1 در این مطلب سری جدید نمونه سوالات ویرایش دوم American English File 1 بارگذاری شده است که تعداد دروس کتاب امریکن فایل 1 را تقسیم بر 3 کرده است. این آزمونها بر پایه ویرایش دوم کتاب American English File 1

ادامه مطلب
american english file 4 second edition

مجموعه آزمونهای ویرایش دوم American File 4

مجموعه آزمونهای ویرایش دوم American File 4 توسط زبانکده اَوَس تهیه شده است که به صورت جمع بندی از دروس مختلف و مناسب ارزیابی در مراکز آموزش زبان می باشد. مجموعه آزمونهای درس به درس این سطح پیشتر برروی سایت بارگزاری شد. زبان آموزان جهت آشنایی با نمونه سوالات امریکن

ادامه مطلب