دانلود سری جدید نمونه سوالات ویرایش دوم American English File 5

دانلود سری جدید نمونه سوالات ویرایش دوم American English File 5 با توجه به اینکه از طرف زبان آموزان و موسسات زبان از کتابهای American English File جهت یادگیری زبان انگلیسی استقبال زیادی شده است. زبانکده اوس دانلود سری جدید نمونه سوالات ویرایش دوم American English File 5 را برای

ادامه مطلب
american 4

دانلود سری جدید نمونه سوالات ویرایش دوم American English File 4

دانلود سری جدید نمونه سوالات ویرایش دوم American English File 4 با توجه به اینکه از طرف زبان آموزان و موسسات زبان از کتابهای American English File جهت یادگیری زبان انگلیسی استقبال زیادی شده است. زبانکده اوس دانلود سری جدید نمونه سوالات ویرایش دوم American English File 4 را برای

ادامه مطلب
american english 3 Book

دانلود سری جدید نمونه سوالات ویرایش دوم American English File 3

دانلود سری جدید نمونه سوالات ویرایش دوم American English File 3 با توجه به اینکه از طرف زبان آموزان و موسسات زبان از کتابهای American English File جهت یادگیری زبان انگلیسی استقبال زیادی شده است. زبانکده اوس دانلود سری جدید نمونه سوالات ویرایش دوم American English File 3 را برای

ادامه مطلب
american 2

سری جدید نمونه سوالات ویرایش دوم American English File 2

سری جدید نمونه سوالات ویرایش دوم American English File 2 در این مطلب سری جدید نمونه سوالات ویرایش دوم American English File 2 بارگذاری شده است که تعداد دروس کتاب امریکن فایل 2 را تقسیم بر 3 کرده است. این آزمونها بر پایه ویرایش دوم کتاب American English File 2 طراحی

ادامه مطلب
AEF Book

سری جدید نمونه سوالات ویرایش دوم American English File 1

سری جدید نمونه سوالات ویرایش دوم American English File 1 در این مطلب سری جدید نمونه سوالات ویرایش دوم American English File 1 بارگذاری شده است که تعداد دروس کتاب امریکن فایل 1 را تقسیم بر 3 کرده است. این آزمونها بر پایه ویرایش دوم کتاب American English File 1

ادامه مطلب
american english file 4 second edition

مجموعه آزمونهای ویرایش دوم American File 4

مجموعه آزمونهای ویرایش دوم American File 4 توسط زبانکده اَوَس تهیه شده است که به صورت جمع بندی از دروس مختلف و مناسب ارزیابی در مراکز آموزش زبان می باشد. مجموعه آزمونهای درس به درس این سطح پیشتر برروی سایت بارگزاری شد. زبان آموزان جهت آشنایی با نمونه سوالات امریکن

ادامه مطلب
american file 4 student book

مجموعه آزمونهای درس به درس امریکن فایل 4 American File

بسته موجود شامل آزمونهای تفکیکی و درس به درس امریکن فایل 4 American File از ویرایش دوم است که توسط گروه اَوَس تهیه شده است.مجموعه آزمونهای درس به درس امریکن فایل 4 American File را می توان به صورت نمونه سوالات امتحانی و بانک سوال مورد استفاده قرار داد.

ادامه مطلب