Big Fun 2 exam

نمونه سوالات درس به درس Big Fun 2

در این بخش نمونه سوالات درس به درس Big Fun 2 (بیگ فان 2) را برای کاربران عزیز به اشتراک گذاشته ایم. این نمونه سوالات از هر درس و به صورت فایل Word(قابل ویراش) و فایل PDF( غیرقابل ویرایش) برای زبان آموزان و اساتید محترم تهیه گردیده است. سوالات فاقد

ادامه مطلب
big fun Book

دانلود نرم افزار Big Fun Active Teach

در این بخش برای کاربران عزیز دانلود نرم افزار اینتراکتیو  Big Fun Active Teach را بارگذاری می گردد. نرم افزارهای اینتراکتیو مناسب اجرا برروی وایت بردها در کلاس می باشد و دربرگیرنده کتاب زبان آموز ، کتاب کار ، فایلهای صوتی و منابع کمک آموزشی می باشد. کتابهای Big Fun را

ادامه مطلب

تایم گاید Big Fun 2

همانطور که از عبارت تایم گاید Time Guide مشخص است، بعنوان نقشه راه در طی یک ترم زبانی در سطحی خاض معرفی می شود.توسط تایم گایدها Time Guides ، اساتید می دانند که در چه جلسه ایی،چه مبحثی را می بایست تدریس کنند . تایم گاید حاضر جهت کتاب بیگ

ادامه مطلب