دانلود کتاب Essential Vocabulary for the TOEFL Test

Essential Vocabulary for the TOEFL Test

اولین قدم در فراگیری یک زبان ، اموختن واژگان آن است ،کتاب Essential Vocabulary for the TOEFL Test انتشارات مک گروهیل به شما کمک خواهد کرد تا واژگان خود را به صورت آکادمیک  بسازید و روزانه دانش وازگانی خود را بیازمایید.

Essential Vocabulary for the TOEFL Test

The first step to passing any language-based exam is the mastery of vocabulary. Written by an ESL expert, McGraw- Hill Education: Essential Vocabulary for the TOEFL Test provides the methods you need to build vocabulary–both academic and campus–and the practice you need to perform strongly on test day.

Organized in a way that helps you maximize your study time, this practical guide takes you through a strategic three-step process–learning and understanding vocabulary, building and recording vocabulary, and using vocabulary– while offering exercises that help you remember word meanings and improve your feel of English.

Essential Vocabulary for the TOEFL Test

2,000 تومان – Add to Cart

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *