اصطلاح تصویری Go Dutch

اصطلاح تصویری Go Dutch

این اصطلاح به معنای تقسیم هزینه رستوران ، خرید وسیله ایی و دیگر موارد می شود.

GO-DUTCH

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *