اصطلاح  Elbow Room به معنای اتاق جادار و برگ است. که می توان در ان به راحتی حرکت کرد و کار کرد

Example sentence: I did not like working in that cramped office. There was not enough elbow room!”

elbow room

مطالب مرتبط:

دیدگاهتان را بنویسید