Hip Hip Hooray 2 avasshop

مجموعه آزمونهای جمع بندی 2 Hip Hip Hooray

این آزمون توسط گروه آموزشی اَوَس و ویژه مراکز زبان تهیه شده است.آزمون از کتاب Hip Hip Hooray 2 ویرایش دوم که فایلهای ان توسط نرم افزار winrar فشرده شده و هر آزمون هیپ هیپ هورای 2 Hip Hip Hoorayدربرگیرنده یک فایل ورد ( word ) که قالب ویرایش می باشد ،یک فایل PDF سوالات و همچنین فایل صوتی برای سوالات Liistening است.

آزمون هیپ هیپ هورای 2 درس 1 تا 2 – Hip Hip Hooray 2 Unit 1 to 2 Exam

آزمون هیپ هیپ هورای 2 درس 1 تا 4 – Hip Hip Hooray 2 Unit 1 to 4 Exam

** ویژه زبان آموزان **

آزمون هیپ هیپ هورای 2 درس 1 تا 4 – Hip Hip Hooray 2 Unit 1 to 4 Exam

آزمون هیپ هیپ هورای 2 درس 5 تا 6 – Hip Hip Hooray 2 Unit 5 to 6 Exam

آزمون هیپ هیپ هورای 2 درس 5 تا 8 – Hip Hip Hooray 2 Unit 5 to 8 Exam

** ویژه زبان آموزان **

آزمون هیپ هیپ هورای 2 درس 5 تا 8 – Hip Hip Hooray 2 Unit 5 to 8 Exam

آزمون هیپ هیپ هورای 2 درس 1 تا 8 – Hip Hip Hooray 2 Unit 1 to 8 Exam

11 دیدگاه دربارهٔ «مجموعه آزمونهای جمع بندی 2 Hip Hip Hooray»

دیدگاه‌ خود را بنویسید

سبد خرید
  • سبد خریدتان خالی است.