دانلود کتابهای Collins Work on Your

work and your

این مطلب در 25 آذرماه به روز رسانی شد و کتابهای Collins Work on your Vocabulary و Accent افزوده گردید.

در این بخش دانلود کتابهای Work on Your  را برای کاربران عزیز بارگذاری کرده ایم. کتابهای Work on Your در بخشهای vocabulary و Idioms  و Grammar  و Phrasal Verb می باشد.

کتابهای Work on Your اصطلاحات متداول در انگلیسی را معرفی می کند و نحوه استفاده موثر از آنها را به شما نشان می دهد. کتابهای Work on Your یک کتاب عملی جدید برای زبان آموزانی است که می خواهند تعداد اصطلاحات شناخته شده خود را افزایش دهند.

در انتها صفحاتی را به عنوان نمونه برای کاربران عزیز بارگذاری کرده ایم.

Work On Your …

A workbook that introduces the most frequently used idioms in English and shows you how to use them effectively. Collins “Work on Your Idioms” is a new practice book for learners who want to increase the number of idioms they know and be confident in using them. Each unit presents students with a selection of idioms and clear examples of when and how to use them. This is followed by practice exercises to ensure the learner will be able to remember and use what they have learnt in their written and spoken English. Collins “Work on Your Idioms” features the 300 most commonly used idioms, which have been carefully selected based on Collins Corpus research. It provides plenty of useful practice with authentic, up-to-date examples of usage in context, and is ideal for use alongside an idioms dictionary such as the Collins Cobuild Idioms Dictionary.

 

کتاب Work On Your Idioms

idioms

Work On Your Idioms Book PDF

************

کتاب Work On Your Grammar Pre-Intermediate

Collins Work on your Grammar - Pre-Intermediate

Collins Work on your Grammar Pre-Intermediate PDF

کتاب Work On Your Grammar Advanced

advanced

Work On Your Grammar Advanced Book PDF

************

کتاب Work On Your Phrasal Verb

verb

Work On Your Phrasal Verb Book PDF

****************

کتاب Collins  Work on Your Vocabulary Elementary

Collins. Work on Your Vocabulary

Collins Work on Your Vocabulary PDF

کتاب Work on Your Vocabulary: Intermediate B1

Collins Work on Your Vocabulary Intermediate B1

Work on Your Vocabulary: Intermediate B1 PDF

***************

کتاب Collins Work on Your Accent

Work on Your Accent

 Collins Work on Your Accent PDF

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *