دانلود کتابهای Get Ready For ……. Second Edition

get_ready2nd_edition

دانلود کتابهای Get Ready For ……. Second Edition

در این بخش دانلود کتابهای Get Ready For ……. Second Edition را برای کاربران عزیز بارگذاری کرده ایم.

کتابهای Get Ready For ……. Second Edition طبق آخرین ویرایش می باشد و در سال 2018 توسط انتشارات کمبریج به چاپ رسیده است.

Get ready for Flyers 2nd Edition

Get ready for Flyers 2nd Edition provides motivating and comprehensive preparation for Cambridge English: Flyers. A perfect partner to a course book, it provides supplementary practice for use in class or at home and will enable students to sit the test confidently. Get ready for Flyers has been updated for 2018 Cambridge English: Flyers (YLE Flyers).

Get ready for Flyers :

  • Covers all the grammar, skills and vocabulary learners need for the test
  • Familiarizes students with task types, supporting them fully
  • Uses exam style practice questions in every unit to prepare students for the test
  • Includes an access code to download the audio.

در انتها صفحاتی را به عنوان نمونه برای کاربران عزیز به نمایش گذاشته ایم.

get 1

 

get 2

 

سطح Flyers

flyers

Get ready for Flyers 2nd Edition PDF Book

Free Download

Get ready for Flyers 2nd Edition Audio

***********

سطح Movers

get_ready_for_movers_2nd_edition

Get ready for Movers 2nd Edition PDF Book

Free Download

Get ready for Movers 2nd Edition Audio

***********

سطح Starters

get_ready_for_starters_2nd_edition

Get ready for Starters 2nd Edition PDF Book

Free Download

Get ready for Starters 2nd Edition Audio

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.