دانلود کتابهای Grammar For Schools

Grammar for English

در این بخش دانلود کتابهای Grammar For Schools را برای کاربران عزیز به اشتراک می گذاریم.

دانلود کتابهای Grammar For Schools به دانش آموزان کمک می کند تا درک دقیقی از فرم گرامر و استفاده در متن داشته باشند.

Grammar For Schools از طریق جداول آسانی که در این کتابها می باشد برای خواندن معرفی شده که همه متناسب با سطح کتاب می باشد.

Oxford Grammar for Schools

Oxford Grammar for Schools helps students develop a detailed understanding of grammar form and use in context, and inspires them to have fun with English through personalized activities, games and role play.
The grammar is introduced or revised through easy to-read tables and illustrated presentations with clear examples, all level-appropriate. The exercises build from controlled activities up to more communicative and productive skills-based activities. In each unit there are several speaking activities where students work with each other to use English with improved accuracy and confidence.The extended writing activities also encourage students to use language in realistic situations.

در انتها صفحاتی را به عنوان نمونه برای کاربران عزیز به اشتراک گذاشته ایم.

1.1

 

1.2

 

Grammar For Schools 1

1

 Grammar For Schools 1 Book PDF

***************

Grammar For Schools 2

2

 Grammar For Schools 2 Book PDF

***************

Grammar For Schools 3

3

 Grammar For Schools 3 Book PDF

***************

Grammar For Schools 4

4

 Grammar For Schools 4 Book PDF

***************

Grammar For Schools 5

5

 Grammar For Schools 5 Book PDF

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *