دانلود کتاب Cambridge English IELTS Life Skills B1

ielts-life-skills

دانلود رایگان PDF کتاب IELTS Life Skills

کتاب IELTS life skills test، دربرگیرنده تست speaking و listening است که در دو سطح A1 و B1 به بازار عرضه شده است.تمرینهای این کتاب انعکاس دهنده تجربیات زندگی در کشورهای انگلیسی زبان است.ازمون از دو داوطلب هم زمان گرفته می شود که توسط مصاحبه کننده مورد ازمون قرار می گیرند.این کتاب سطح B1 این مجموعه می باشد.

IELTS Life Skills is a speaking and listening test, which is available at A1 and B1 levels, as described in the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR). This exam is needed to support an application to live in the United Kingdom.This book is in B1 Level.

What is IELTS Life Skills Test?

The tasks in the test reflect the experience of communicating in an English-speaking country.

Two candidates take the test together, and are interviewed by one examiner. The test cannot be taken alone.

The topics covered in the test include:

• personal details and experiences

• family and friends

• buying goods

• work

• health

• leisure

• education and training

• transport

• housing

• weather

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *