مجموعه آزمونهای جمع بندی Top Notch 2 Third Edition

مجموعه آزمونهای جمع بندی Top Notch 2 Third Edition این آزمونها براساس ویرایش سوم مجموعه آموزشی تاپ ناچ 2 و توسط زبانکده اوس طراحی شده است. مجموعه آزمونهای Top Notch 2 جهت مراکز آموزش زبان طراحی گردیده و فایل ان با نرم افزار winrar فشرده شده است.هر آزمون دربرگیرنده دو

ادامه مطلب

دانلود ویرایش سوم دوره آموزشی Top Notch

دانلود ویرایش سوم دوره آموزشی Top Notch در پست های قبلی کتاب استاد و آزمونهای استاندارد ویرایش سوم تاپ ناچ Top Notch برروی سایت قرار گرفت.  اکنون ویرایش سوم کتاب زبان آموز و کتاب کار مجموعه اموزش زبان تاپ ناچ Top Notch برروی سایت قرار می گیرد.

ادامه مطلب
top notch assessment package

دانلو د ویرایش سوم کتاب استاد Top Notch

 Top Notch Teacher’s Book Third Edition PDF این مطلب دربرگیرنده فایل PDF کتابهای استاد تاپ ناچ ویرایش سوم می باشد.پیشتر نمونه سوالات استاندارد ویرایش سوم این مجموعه برروی سایت قرار گرفت که از طریق این لینک می توانید به ان دسترسی داشته باشید.

ادامه مطلب
top notch assessment package

آزمونهای استاندارد ویرایش سوم تاپ ناچ Top Notch

آزمونهای استاندارد ویرایش سوم تاپ ناچ Top Notch Top Notch Third Edition Assessment Package این بسته دربرگیرنده آزمونهای استاندارد ویرایش سوم زبان تاپ ناچ Top Notch است .آزمونها به صورت درس به درس است.فایل سوالات با فرمت word و قابل ویرایش است بهمراه فایل صوتی بابت هر آزمون و  کلید

ادامه مطلب

مجموعه آزمونهای جمع بندی Top Notch Fundamentals

 آزمونهای Top Notch Fundamentals این آزمونها براساس ویرایش دوم مجموعه آموزشی تاپ ناچ فاندمنتالز و توسط زبانکده اوس طراحی شده است. مجموعه آزمونهای Top Notch Fundamentals جهت مراکز آموزش زبان طراحی گردیده و فایل ان با نرم افزار winrar فشرده شده است.هر آزمون دربرگیرنده دو فایل سوال با فرمت قابل

ادامه مطلب
top notch 2 student book

مجموعه آزمونهای جمع بندی 2 Top Notch

مجموعه آزمونهای تاپ ناچ 2 Top Notch این آزمونها براساس ویرایش دوم مجموعه آموزشی تاپ ناچ و توسط زبانکده اوس طراحی شده است. مجموعه آزمونهای تاپ ناچ 2 Top Notch جهت مراکز آموزش زبان طراحی گردیده و فایل ان با نرم افزار winrar فشرده شده است.هر آزمون دربرگیرنده دو فایل

ادامه مطلب
top notch all books

کلید کتاب کار تاپ ناچ – Top Notch Workbook Answer Key

کلید کتاب کار Top Notch این مطلب دربرگیرنده ویرایش دوم کلید کتاب کار Top Notch با فرمت PDF می باشد.لازم به ذکر است این بسته دربرگیرنده هر 4 کتاب مجموعه آموزشی top notch ویرایش دوم می باشد که توسط نرم افزار winrar فشرده شده است.بسته کلید کتاب کار Top Notch

ادامه مطلب