Super mind 5

دانلود کتابهای سوپر مایند Super Mind 5

کتاب سوپر مایند Super Mind 5 مجموعه سوپر مایند توسط انتشارات کمبریج و در هفت سطح به چاپ رسیده که از آن می توان جهت دوره های کودکان و نوجوانان استفاده کرد.مراکز آموزش زبانی که اموزش زبان انگلیسی را با لهجه “بریتیش” در برنامه خود قرار داده اند می توانند

ادامه مطلب
super mind 3

دانلود کتابها و آزمونهای سوپرمایند 3 Super Mind

کتاب سوپرمایند 3 Super Mind مجموعه آموزش زبان سوپر مایند Super Mind با لهجه بریتیش و توسط انتشارات کمبریج در شش سطح به چاپ رسیده است که مناسب دوره کودکان و نوجوانان می باشد.کتاب سوپرمایند 3 Super Mind (کتاب استاد، زبان آموز، کتاب کار و بسته آزمون ) آن در

ادامه مطلب
Super mind 2 student book

دانلود کتابها و آزمونهای سوپرمایند 2 Super Mind

Super Mind 2 student,teacher and workbook این مطلب دربرگیرنده فایل PDF و ازمونهای استانداردسوپرمایند 2 Super Mind از مجموعه آموزش زبان Super Mind است که توسط انتشارات کمبریج به چاپ رسیده است.این مجموعه در هفت سطح به چاپ رسیده است و از ان می توان در دوره های کودکان به

ادامه مطلب
super-mind-4-student-book

دانلود کتابها و آزمونهای سوپرمایند 4 Super Mind

سوپرمایند 4 Super Mind در مطالب پیشین سطح یک مجموعه آموزش زبان Super Mind را برروی سایت قرار دادیم و به دلیل استقبال کاربران گرامی ، دیگر سطوح این مجموعه نیز برروی سایت قرار خواهد گرفت.در این مطلب ، سطح چهار این مجموعه قرار گرفته است.این مطلب تنها فایل PDF

ادامه مطلب

دانلود کتابها و آزمونهای Super Mind 1

کتابهای Super Mind 1 مجموعه اموزش زبان Super Mind در هفت سطح با لهجه بریتیش ( British ) توسط انتشارات کمبریج به چاپ رسیده است.در این مطلب کتابهای Super Mind 1 ( کتاب زبان آموز ، کتاب کار و کتاب استاد ) را برروی سایت بارگزاری کرده ایم. در صورت

ادامه مطلب