آزمونهای استاندارد ویرایش سوم تاپ ناچ Top Notch

Top Notch Third Edition Assessment Package

این بسته دربرگیرنده آزمونهای استاندارد ویرایش سوم زبان تاپ ناچ Top Notch است .آزمونها به صورت درس به درس است.فایل سوالات با فرمت word و قابل ویرایش است بهمراه فایل صوتی بابت هر آزمون و  کلید آزمونها .این آزمونها توسط انتشارات پیرسون آماده شده است.

آزمونهای استاندارد ویرایش دوم این مجموعه برروی سایت موجود است که متاسفانه فایل صوتی ان مجموعه در دسترس نمی باشد.

فرمت سوالات : word ، قابل ویرایش.

فایل صوتی : موجود است.

کلید آزمونها : موجود است.

آزمونهای استاندارد ویرایش سوم تاپ ناچ فاندمنتال

3000 تومان – اضافه به سبد

آزمونهای استاندارد ویرایش سوم تاپ ناچ 1

3000 تومان – اضافه به سبد

آزمونهای استاندارد ویرایش سوم تاپ ناچ 2

3000 تومان – اضافه به سبد

آزمونهای استاندارد ویرایش سوم تاپ ناچ 3

3000 تومان – اضافه به سبد