دانلود ویرایش سوم کتاب Barron’s IELTS Practice Exams

ویرایش سومکتاب  Barron’s IELTS Practice Exams  بهمراه فایلهای صوتی برروی سایت بارگزاری شده است . کتاب Barron’s IELTS Practice Exams دربرگیرنده شش آزمون کامل  و نمونه آیلتس عمومی ( General ) و شش آزمون کامل و نمونه آیلتس آکادمیک ( Academic ) است .

در برگیرنده پاسخ کوتاه و تشریحی برای تمامی بخش ها می باشد حتی بخش نوشتار writing . زبان آموزان و علاقه مندان با مطالعه این کتاب با آزمونهای مشابه و هم سطح آزمون آیلتس آشنا می شوند و می توانند از نکات ارائه شده در آن جهت بهبود مهارتهای زبانی خود بهره ببرند.

Barron’s IELTS Practice Exams (Third Edition)

This newly updated second edition with two audio CDs prepares test takers for success on the IELTS.Barron’s IELTS Practice Exams (Third Edition) also covers all parts of the IELTS and all of its question types: multiple-choice, short answer, sentence completion, flowchart completion, graphs, tables, note taking, summarizing, labeling diagrams and maps, classification, matching, and selecting from a list.

ویرایش سوم کتاب Barron’s IELTS Practice Exams

free Download

مطالب مرتبط:

دیدگاهتان را بنویسید