آزمون فاینال Jolly Phonics 4

آزمون فاینال جولی فونیکس ۴ (Jolly Phonics 4 Final Exam) دربرگیرنده تمامی دروس کتاب ۴ و با بارم بندی ۴۰ می باشد.

این آزمون (Jolly Phonics 4 Final Exam) توسط گروه اموزشی اَوَس طراحی شده و مناسب مراکزی است که این سری کتابها را در طی یک ترم به اتمام می رسانند.

آزمون مربوطه (Jolly Phonics 4 Final Exam) فاقد فایل صوتی و تنها دربرگیرنده یک فایل قابل ویرایش سوالات و فایل PDF سوالات می باشد.

مطالب مرتبط:

One thought on “آزمون فاینال Jolly Phonics 4

  1. Jolly Phonics is a fun and child centred approach to teaching literacy through synthetic phonics. With actions for each of the 42 letter sounds, the multi-sensory method is very motivating for children and teachers, who can see their students achieve. The letter sounds are split into seven groups as shown below.

دیدگاهتان را بنویسید