در این مطلب سعی می شود با توجه به نیاز و سیلابس مراکز آموز مختلف ، آزمونهای Super Safari 3 از دروس مختلف طرح و برروی سایت قرار گیرد. در صورتی که آزمونهای مد نظر شما از کتاب سوپر سافاری Super Safari 3 در این مطلب موجود نیست ، اعلام فرمایید تا تهیه و برروی سایت قرار گیرد.

مجموعه آزمونهای Super Safari 3

صفحاتی از این آزمونها در ادامه قابل مشاهده می باشد.

super safari 3 exam super safari 3 test

آزمون از درس 1 تا 4 سوپر سافاری 3 -Super Safari 3 Unit 1 to 4 Exam

6000 تومان – Add to Cart

آزمون از درس 1 تا 9 سوپر سافاری 3 -Super Safari 3 Unit 1 to 9 Exam

6000 تومان – Add to Cart