تست تعیین سطح -Placement Test

این بسته دربرگیرنده تست تعیین سطح سطوح مقدماتی تا پیشرفته با فرمت Word و قابل پیشرفته را دربرمی گیرد.این بسته با نرم افزار winrar فشرده شده که دربرگیرنده 3 فایل سوال مجزا از سطح های مقدماتی ، متوسط و پیشرفته می باشد.

لازم به ذکر است این بسته به درخواست کاربران گرامی گرداوری شده و مورد گروه آموزشی اَوَس نمی باشد اما تست آن خالی از لطف نیست.

همچنین استفاده از آن برای مراکز آموزش زبان توصیه نمی شود زیرا تستهای تعیین سطح مراکز می بایست براساس مطالب کتب آموزشی آن مرکز باشد.

مطالب مرتبط:

دیدگاهتان را بنویسید