Time zones book

دانلود ویرایش دوم نرم افزار Time Zones Classroom Presentation Tools

در این بخش دانلود نرم افزار Time Zones Second Edition CPTبرای کاربران عزیز به اشتراک گذاشته شده است. کتاب Time Zones Second Edition جهت آشنایی زبان آموزان با دنیای واقعی و مباحث جغرافیایی و ملی قرن 21 می باشد. افراد با مطالعه این کتاب می توان یک فرصت استثنایی و یک رویکرد واقعی را حهت آشنایی با مسائل جغرافیایی داشت. 

جهت دانلود فایل صوتی کتاب Time Zones Second Edition اینجا کلیک کنید.

جهت دانلود کتاب دانش آموز Time Zones Second Edition اینجا کلیک کنید.

جهت دانلود کتاب کار Time Zones Second Edition اینجا کلیک کنید.

جهت دانلود کتاب استاد Time Zones Second Edition اینجا کلیک کنید.   

******

 

Time Zones 1 Second Edition CPT

Time Zones 2 Second Edition iTools

Time Zones 3 Second Edition iTools

Time Zones 4 Second Edition iTools

******

دیدگاه‌ خود را بنویسید