دانلود ویرایش دوم کتابها و آزمونهای Objective PET Second Edition

مطلب حاضر دربرگیرنده فایل PDF ویرایش دوم کتابهای Objective Pet کتابهای زبان اموز ، کتاب کار و آزمون (بهمره فایل صوتی )  می باشد.

Objective PET Second Edition

is a brand new course from Cambridge University Press. Like Objective First Certificate, it combines improving candidates’ overall language level with thorough and systematic practice for the revised exam. -Short units maintain interest and give a sense of progress. -Regular ‘Exam folders’ cover the revised exam in detail and provide systematic exam preparation and practice. -Writing folders give practice in all the task types featured in the exam. -Revision units consolidate and extend. -A wide variety of activities, including games, quizzes and puzzles, helps to make learning fun and will appeal to younger learners. -Frequent ‘Vocabulary spots’ offer practical advice and helpful hints The Workbook is available with or without answers. The Teacher’s Book contains a bank of photocopiable supplementary activities, as well as a full answer key, tapescripts and lesson notes.

Objective Pet Student Book with Answer

Objective Pet Workbook with Answer

Objective Practice Test PDF & Audio

PET مخفف عبارت ( Preliminary English Test )، آزمونی در سطح متوسط می باشد که توانایی افراد را در هر چهار مهارت زبانی شامل خواندن، نوشتن، شنیدن و صحبت کردن می سنجد.
آزمون PET نیز در دو شکل ارائه می شود. نوع اول ویژه بزرگسالان و نوع دوم ویژه مدارس میباشد. تنها فرق این دو آزمون در انتخاب محتوا و موضوعات مورد آزمون PET ویژه مدارس می باشد که سعی گردیده از موضوعات و مفاهیمی که مورد علائق و تجربه دانش آموزان بوده استفاده گردد.

این تست در سطح B1 چهارچوب مرجع مشترک زبان های اروپا قرار دارد.در این سطح از توانایی از داوطلبان انتظار می رود بتوانند:

نکات اساسی را در مکالمات مربوط به موضوعات معمولی مانند کار، مدرسه، سرگرمی ها و غیره را بفهمند.
در موقعیت هایی که هنگام سفر برای ایجاد ارتباط زبانی پیش می آید به راحتی عمل کند. در مورد مسائل مورد علاقه شخصی، مطالب خود را به آسانی و به طور منسجم بیان کند.
داوطلبان می توانند از تجارب خود و رویدادها حرف بزنند و رویاها، آرزوها و اهداف خود را بیان کنند. آنها همچنین می توانند برنامه ها و عقاید خود را بطور مختصر توجیه نمایند.

 

مطالب مرتبط:

دیدگاهتان را بنویسید