دانلود پاورپوئنت Interactive Teaching Strategies

Interactive Teaching Strategies

این مطلب دربرگیرنده فایل پاورپوئنت در خصوص راهبردهای آموزش تعاملی (Interactive Teaching Strategies ) می باشد.تعداد صفحات 27 عدد و به زبان انگلیسی و مناسب دانشجویان رشته آموزش زبان می باشد.همچنین پاورپوئنت ترجمه شده Interactive Teaching Strategies قابل سفارش می باشد و می توانید با شماره دفتر تماس حاصل فرمایید.

Objectives of this slideshow:

– To identify the different learning styles

 – To explore how interactive teaching strategies support all learners

 – To share practical ideas for whole class teaching

دیدگاه‌ خود را بنویسید