دانلود رایگان منابع آمادگی آزمون پت Pet

دانلود رایگان منابعآمادگی آزمون پت Pet

جهت دانلود رایگان کتابهای آمادگی آزمون پت Pet از طریق لینک های زیر عمل فرمایید. این ازمون ویژه انشگاه کمبریج می باشد و دانش پایه ایی زبان آموز را مورد بررسی قرار می دهد.آزمون پت PET بعد از آزمون کت KET برگزار می شود .این مطلب از وب سایت www.languagedownload.ir گرداوری شده است.

A Cambridge English: Preliminary (PET) qualification shows that you have mastered the basics of English and now have practical language skills for everyday use.

This exam is the logical step in your language learning journey between Cambridge English: Key (KET) andCambridge English: First (FCE).

 1. مجموعه  Exam Activator PET 
 2. مجموعه Cambridge PET Exams Extra،
 3. مجموعه Objective PET for Schools Practice Test Booklet
 4. کتاب Check Your Vocabulary For PET
 5. کتاب Common Mistakes at PET
 6. کتاب Succeed in Cambridge English Preliminary
 7. مجموعه Cambridge Preliminary English Test
 8. نرم افزار The Official Top Tips for PET
 9. مجموعه PET Result
 10. مجموعه Target PET
 11. مجموعه Ready for PET
 12. مجموعه Oxford PET Practice Test – New Headway
 13. مجموعه PET for schools

 

مطالب مرتبط:

دیدگاهتان را بنویسید