دانلود کتاب و فایل صوتی Advanced Practice Tests

Oxford Advanced Practice Tests Book

کتاب Advanced Practice Tests دربرگیرنده چهار تست کامل Advanced- CAE می باشد که توسط انتشارات کمبریج در سال 2014 به چاپ رسیده است. فایل PDF و صوتی این کتاب به همراه کلید آزمونها در این مطلب جهت دانلود رایگان موجود است.

This set of four practice tests replicates the 2015 Cambridge English: Advanced exam in level, content, and format. The With Key edition includes access to an additional complete online practice test, and the Without Key edition includes access to an online practice test extract.
 Advanced Practice Tests PDF Book
Advanced Practice Tests Audio Files

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *