دانلود کتاب دانش آموز و کار Landmark Advanced

کتاب دانش آموز و کار Landmark Advanced

این مطلب دربرگیرنده دانلود کتاب دانش آموز و کار Landmark Advanced می باشد. این کتاب توسط انتشارات آکسفورد به چاپ رسیده است.

Landmark

builds on what learners bring to class and respects their knowledge and experience. Using real-life listening and reading, Landmark gets students thinking, noticing, and reacting.

کتاب دانش آموز Landmark Advanced

کتاب کار Landmark Advanced

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *