دانلود ویرایش چهارم کتاب Barron’s ACT Premium Study Guide

Barron's ACT Premium Study Guide

ویرایش چهارم کتاب Barron’s ACT Premium Study Guide دربرگیرنده 6 تست کامل از آزمون ACT بهمراه روشهای مطالعه ، نکات کارشناسی از اساتید خبره و آشنا به این تست است که به تشریح کامل و قدم به قدم محتوای آزمون می پردازد.

آزمون ACT تستی استاندارد است که جهت پذیرش در دانشکده های ایالات متحده طراحی شده است و دربرگیرنده چهار مهارت آکادمیک می شود: زبان انگلیسی ، ریاضیات ، مهارت درک مطلب و منطق علمی.

Barron’s ACT Premium Study Guide with 6 Practice Tests provides online practice, customizable study plans, and expert advice from experienced teachers who know the test. Step-by-step review helps you master the content, and full-length practice tests in the book and online provide realistic test experience so you’re prepared for the exam.

The ACT is a standardized test used for college admissions in the United States. It is currently administered by ACT, a nonprofit organization of the same name. The ACT test covers four academic skill areas: English, mathematics, reading, and science reasoning. It also offers an optional direct writing test.

Barron’s ACT Premium Study Guide Fourth Edition

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *