دانلود کتاب Essential Teacher Knowledge

Essential Teacher Knowledge

کتاب Essential Teacher Knowledge مناسب جهت آشنایی با روشها و مهارتهای تدریس زبان است، این کتاب دربرگیرنده روشهای خلاقانه و آشنایی با آزمون تربیت مدرس. کتاب Essential Teacher Knowledge توسط جرمی هارمر به نگارش در آمده و توسط انتشارات پیرسون انتشار یافته است.

Essential Teacher Knowledge

a unique foundation-level methodology book with over 2 hours of video footage. Essential Teacher Knowledge is the core foundation-level guide for teachers of general English, young learners and CLIL. Units on essential theory, practical teaching advice and classroom ideas are presented across two pages, in full colour. Written in accessible English, Essential Teacher Knowledge is ideal preparation for TKT and other entry-level teacher qualifications, or as a handbook for any ELT teacher.

کتاب Essential Teacher Knowledge