آزمونهای استاندارد و درس به درس oxford phonics world

آزمونهای درس به درس آکسفورد فونیکس Oxford Phonics

Oxford Phonics World Exam Package

مجموعه اموزش زبان  آکسفورد فونیکس Oxford Phonics مختص کودکان جهت فراگیری تلفظ لغات است که توسط نشارات آکسفورد ۵ سطح به چاپ رسیده است و می تواند به عنوان مکمل در کنار کتاب های اصلی اموزش زبان به کار رود.این مطلب دربرگیرنده آزمونهای درس به درس است. فایل آزمونها  آکسفورد فونیکس Oxford Phonics با فرمت PDF بهمراه کلید و فایل صوتی است.

Oxford phonics World Tests

Oxford Phonics World is the first step on your students’ journey into English, leading you through all 44 sounds.

This brand new 5-level phonics course can be used before or alongside a main course book. Thought-provoking and engaging activities let children actively apply what they learn. They learn to really read, not just memorize words and sounds.

آزمونهای درس به درس و استاندارد Oxford phonics World 1

آزمونهای درس به درس و استاندارد Oxford phonics World 2

آزمونهای درس به درس و استاندارد Oxford phonics World 3

آزمونهای درس به درس و استاندارد Oxford phonics World 4

آزمونهای درس به درس و استاندارد Oxford phonics World 5

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *