آزمونهای استاندارد و درس به درس oxford phonics world

دانلود فلش کارتهای Oxford phonics World

این مطلب دربرگیرنده فلش کارتهای آماده از حروف الفبای انگلیسی و کلمات بهمراه تصویر مجموعه آموزش زبان Oxford Phonics World است .این مجموعه در پنج سطح است که می توان بعنوان مجموعه مکمل در کنار دیگر مجموعه های آموزشی سطوح کودکان مورد استفاده قرار داد.

Oxford phonics World Flash Cards

This package contains flash cards of student books and Alphabet cards .This brand new 5-level phonics course can be used before or alongside a main course book. Thought-provoking and engaging activities let children actively apply what they learn. They learn to really read, not just memorize words and sounds.

فلش کارتهای Oxford phonics World 1

فلش کارتهای Oxford phonics World 2

فلش کارتهای Oxford phonics World 3

فلش کارتهای Oxford phonics World 4

فلش کارتهای Oxford phonics World 5

این مطلب به لینک زیر منتقل گردید:

دانلود کتابهای Oxford Phonics World

دیدگاه‌ خود را بنویسید

سبد خرید
  • سبد خریدتان خالی است.