دانلود ویرایش دوم آزمون ساز و کتاب تست Big English

این مطلب در برگیرنده ویرایش دوم نرم افزار آزمون ساز Big English یا همان ExamView بهمراه کتاب تست (Original PDF) با لهجه امریکن است که توسط زبانکده اَوَس گردآوری شده است.

*****

سوالات کتاب تست دربرگیرنده موارد زیر می باشد:

Diagnostic Pre-Test

Practice Tests

Unit Tests

Speaking Assessment

Mastery Tests

Final Exam

Keys and Scripts

 

*****

لازم به ذکر است ، جهت دسترسی به نرم افزار نیاز به ساخت حساب کاربری است که متاسفانه با توجه به مسدود بودن سایت برای کاربران ایرانی می بایست از فیلتر شکن استفاده گردد و حساب کاربری شاخته شود.

****

ویرایش دوم نرم افزار آزمون ساز Big English 1

ویرایش دوم نرم افزار آزمون ساز Big English 2

ویرایش دوم نرم افزار آزمون ساز Big English 3

ویرایش دوم نرم افزار آزمون ساز Big English 4

ویرایش دوم نرم افزار آزمون ساز Big English 5

ویرایش دوم نرم افزار آزمون ساز Big English 6

 

  • جهت آشنایی با این نرم افزار ، کلیپ زیر را مشاهده کنید:

 

دیدگاهتان را بنویسید