دانلود ویرایش دوم کتابهای American Think

American Think 2nd

مطلب حاضر دربرگیرنده فایلهای PDF با کیفیت عالی از ویرایش دوم کتابهای American Think  می باشد که توسط انتشارات کمبریج در 5 سطح از سطح استارتر تا 4 به تازگی به چاپ رسیده است. درحال حاضر فقط بخشی از فایلهای PDF  این مجموعه موجود است که برروی سایت قرار داده شده است.

Think Second edition is the English course that develops your students as learners and encourages them to think big – in English.

Have you ever wondered what the world will be like in fifty years’ time? Or thought about the impact of social media and how it affects you? Think Second edition is the English course that develops your students as learners and challenges them to consider global issues such as climate change and important scientific discoveries. With inspirational topics and texts from around the world, pages dedicated to life competencies and focused Cambridge English exam practice, this course encourages students to think big – in English.

  • ویرایش دوم کتابهای American Think

***

PDF Icon  فایل نمونه

این بسته دربرگیرنده موارد زیر است:

American Think Starter Student Book

American Think Starter Teacher Book

***

American Think 1 Student Book

American Think 1 Combo A Book

American Think 1 Combo B Book

***

American Think 2 Student Book

American Think 2 Combo A Book

American Think 2 Combo B Book

***

American Think 3 Student Book

American Think 3 Work Book

American Think 3 Combo A Book

American Think 3 Combo B Book

***

American Think 4 Student Book

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.