world english

دانلود ویرایش سوم کتاب استاد World English

مطلب حاضر دربرگیرنده کتاب استاد World English  می باشد.مجموعه آموزش زبان World English  در چهار سطح توسط انتشارات نشنال جئوگرافیک به چاپ رسیده است

در مطالب قبلی آزمون ساز  و نرم افزار ارائه درس Presentation Tools برروی سایت بارگذاری گردیده است.

With World English, learners experience the world through content and ideas from National Geographic and TED, providing the motivation to talk about what’s most important to them.

 

****

فایلها اصلی و نسخه ناشر می باشند.

****

  • ویرایش سوم کتاب استاد World English

***

بسته حاضر دربرگیرنده فایلهای زیر است:

World English Intro Teacher Book

World English 1 Teacher Book 

World English 2 Teacher Book

World English 3 Teacher Book

***

مطالب مرتبط:

دیدگاهتان را بنویسید