look and see book

دانلود مجموعه کتابهای Look and See

مجموعه کتابهای Look and See در 3 سطح جهت اموزش زبان انگلیسی با لهجه آمریکایی توسط انتشارات نشنال جئوگرافیک به چاپ رسیده است که سطوح مبتدی را دربرمی گیرد.

با کمک مجموعه کتابهای Look and See  ، فراگیران بازی کردن ، ساختن ، آموختن و ارتباط برقراکردن را می آموزند.آنها برای درک بهتر جهان هستی ، می پرسند ، جستجو می کنند و می آفرینند.

 

***

PDF Icon فایل نمونه

***

  • مجموعه کتابهای Look and See

***

بسته حاضر دربرگیرنده فایلهای زیر می باشد:

Look and See 1 Student Book

Look and See 1 Activity Book

Look and See 1 Teacher Book

Look and See 1 Audio Files

Look and See 1 Video Files

Look and See 1 Assessment

Look and See 1 Resources

***

Look and See 2 Student Book

Look and See 2 Activity Book

Look and See 2 Teacher Book

Look and See 2 Audio Files

Look and See 2 Video Files

Look and See 2 Assessment

Look and See 2 Resources

***

Look and See 3 Student Book

Look and See 3 Activity Book

Look and See 3 Teacher Book

Look and See 3 Audio Files

Look and See 3 Video Files

Look and See 3 Assessment

Look and See 3 Resources

***

مطالب مرتبط:

دیدگاهتان را بنویسید