Practice-Tests-Plus-2

دانلود ویرایش جدید Practice Tests Plus

مطلب حاضر دربرگیرنده ویرایش جدید مجموعه  Practice Tests Plus  می باشد که جهت آمادگی آزمونهای کمبریج توسط انتشاارت پیرسون به چاپ رسیده است.نسخه اوریجینال و اصلی کتاب داشن آموز ، فایلهای صوتی ، ویدئویی، راهنمای استاد و فایلهای بخش Writing  بهمراه متن بخش های شنیداری و تصویری و کاربرگها و پاسخ نامه می باشد.

نسخه جدید Practice Tests Plus شامل 5 سطح است: سطوح A1 تا C1  را دربرمی گیرد.

Practice Tests Plus B2 First Volume 1

فایل کتاب دانش اموز اصلی می باشد.

Practice Tests Plus Advanced 2

فایل کتاب دانش اموز اصلی می باشد.

Practice Tests Plus C1 Advanced Volume 1

*****

هر بسته دربرگیرنده فایلهای زیر استک

کتاب دانش اموز

فایلهای صوتی

فایلهای ویدئویی

فایلهای بخش Writing

راهنمای استاد

اسکریپت ها

مطالب مرتبط:

دیدگاهتان را بنویسید