دانلود کتاب The Cambridge Handbook of English Historical Linguistics

Handbook of English Historical Linguistics

کتاب The Cambridge Handbook of English Historical Linguistics

این کتاب به تشریح زبانشناسی تاریخی زبان انگلیسی می پردازد. زبان شناسی تاریخی زیر شاخه زبانشناسی است که به روش شناسی و تاریخ شناسی زبان انگلیسی می پردازد.

رایگان – اضافه به سبد

The Cambridge Handbook of English Historical Linguistics

English historical linguistics is a subfield of linguistics which has developed theories and methods for exploring the history of the English language. This Handbook provides an account of state-of-the-art research on this history. It offers an in-depth survey of materials, methods, and language-theoretical models used to study the long diachrony of English.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *