دانلود کتاب English Language Teaching Today

English Language Teaching Today

English Language Teaching Today PDF

این کتاب به تشریح اصول و تمرین روشهای به روز تدریس در سرتاسر دنیا می پردازد.بخش های مختلف این کتاب توسط اساتید و متخصصین برجسته حوزه اموزش زبان به نگارش درآمده است که به تعریف حوزه های کلیدی مهارت زبانی ( شنیدار، گفتار،نوشتار، تلفظ،ساختار و واژگان و همچنین به چگونگی تدریس حوزه های مهارتی می پردازد.

English Language Teaching Today: Linking Theory and Practice

provides an up-to-date account of current principles and practices for teaching English in the world today. The chapters, written by internationally recognized language teacher educators and TESOL specialists, introduce the reader to key language skill areas (i.e., listening, speaking, reading, writing, pronunciation, grammar and vocabulary) and explain how each skill area can be taught in a principled manner in diverse language learning contexts. Throughout the book, the link between theory and practice is explicitly highlighted and exemplified.

This reader-friendly book is suitable for undergraduate and graduate students enrolled in TESOL and other second language education programmes as well as for TESOL professionals who wish to stay current with recent developments in ELT.

2,000 تومان – Add to Cart

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.