دانلود کتابهای Street talk

street talk

مجموعه Street Talk ، کتابی خود خوان جهت فراگیری اصطلاحات عامیانه و خیابانی است که در سه سطح به چاپ رسیده است.مطلب حاضر دربرگیرنده فایل PDF و فایل صوتی کتابها می باشد.

STREET TALK

the first self-teaching guide on American slang, is designed to teach you quickly how to speak and understand the “inside” language that is used constantly in movies, books, magazines, in every day conversation, and usually reserved only for
Americans… until now!
STREET TALK will teach you popular slang terms and idioms through dialogues,
illustrations, pronunciation tips, word games, and much more!

Street Talk 1 PDF & Audio

Street Talk 2 PDF & Audio

Street Talk 3 PDF & Audio

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *