دانلود کتاب و فایل صوتی PET Practice Tests

PET Practive Test

Five practice tests for the Cambridge English: Preliminary (PET) exam. Now with extra online exam practice.

مطلب حاضر دربرگیرنده فایل صوتی ، فایل PDF و Docx از کتاب PET Practice Test می باشد که دربرگیرنده 5 آزمون تمرینی جهت آمادگی برای آزمون  Preliminary (PET  است.این کتاب می تواند نمونه سوالی مناسب جهت آشنایی زبان آموزان با شکل واقعی آزمون PET باشد.

PET Practice Tests

Help your students know what to expect in the exam, feel more confident and improve their results. Students get realistic practice in all three papers: Reading and Writing, Listening, and Speaking. They can now also practise online at oxfordenglishtesting.com, with instant support at the click of a button.

PET Practice Tests PDF & Audio

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *