دانلود رایگان نمونه سوال 3 Connect

مجموعه آزمونهای کانکت 3 Connect دربرگیرنده ۲ فایل قابل ویرایش ، ۲ فایل PDF و ۲ فایل صوتی می باشد.هر ازمون متشکل از یک سوال صوتی ، سوالات واژگان ، گرامر ،درک مطلب و نوشتار می باشد.مجموعه آزمونهای کانکت 3 Connect  مناسب و ویژه مراکز زبان است .مجموعه آزمونهای کانکت 3 Connect توسط زبانکده اَوَس طراحی شده است.

Connect 3 Exam Package

This package contains midterm and final exams of connect 3 second edition designed by Avasshop .Each file contains question files in PDF and Word files.

Connect, Second Edition, is a fun, four-level, multi-skills American English course especially written and designed for young adolescents. Connect Student’s Book 3 is a low intermediate level text for students aged 11-15 who are learning English for the first time. It develops speaking, listening, reading, and writing skills in engaging contexts. The Audio CD includes the Vocabulary, Language Focus, and Get Connected sections.

آزمون کانکت 3 درس 1 تا 2 – Connect 3 Unit 1 to 2 Exam

آزمون کانکت 3 درس 1 تا 3 – Connect 3 Unit 1 to 3 Exam

( بهمراه کلید )

آزمون کانکت 3 درس 1 تا 4 – Connect 3 Unit 1 to 4 Exam

آزمون کانکت 3 درس 4 تا 6 – Connect 3 Unit 4 to 6 Exam

( بهمره کلید )

آزمون کانکت 3 درس 5 تا 8 – Connect 3 Unit 5 to 8 Exam

آزمون کانکت 3 درس 5 تا 6 – Connect 3 Unit 5 to 6 Exam

 (بدون listening)

آزمون کانکت 3 درس تا 7 – Connect 3 Unit 7 Exam

آزمون کانکت 3 درس 1 تا 8 – Connect 3 Unit 1 to 8 Exam

آزمون کانکت 3 درس 7 تا 8 – Connect 3 Unit 7 to 8 Exam

(بهمراه کلید)

دیدگاه‌ خود را بنویسید