دانلود ویرایش دوم The Handbook of Discourse Analysis

handbook of discourse analysis

The second edition of the highly successful Handbook of Discourse Analysis has been expanded and thoroughly updated to reflect the very latest research to have developed since the original publication, including new theoretical paradigms and  discourse-analytic models, in an authoritative two-volume set.

ویرایش دوم کتاب Handbook of Discourse Analysis

ویرایش دوم Handbook of Discourse Analysis به طور کامل بسط داده شده است تا پژوهش های جدید انجام شده بعد از ویرایش اول از جمله ” نمونه های نظری و مدلهای تحلیلی-گفتمان  را در دو جلد نیز انعکاس دهد.

Features :

  • Twenty new chapters highlight emerging trends and the latest areas of research
  • Contributions reflect the range, depth, and richness of current research in the field
  • Chapters are written by internationally-recognized leaders in their respective fields, constituting a Who’s Who of Discourse Analysis
  • A vital resource for scholars and students in discourse studies as well as for researchers in related fields who seek authoritative overviews of discourse analytic issues, theories, and methods.

The Handbook of Discourse Analysis PDF Second Edition

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *