american file 5 second edition

نمونه سوالات جمع بندی American File 5

این نمونه سوالات جمع بندی از  ویرایش دوم کتاب  American File 5 می باشد که توسط زبانکده اَوَس تهیه شده است و به صورت جمع بندی از دروس مختلف و مناسب ارزیابی در مراکز آموزش زبان می باشد.نمونه سوالات دارای Listening , vocabulary , grammar ,reading and writing می باشد.

فرمت سوالات به صورت word و PDF به همراه فایل صوتی می باشد . و توسط نرم افزار winrar فشرده شده است.

 

 

 

آزمون امریکن فایل 5 درس 1 تا 2 – American File 5 Unit 1 to 2 Exam

( به همراه پاسخ)  

آزمون امریکن فایل 5 درس 1 تا 4 – American File 5 Unit 1 to 4 Exam

آزمون امریکن فایل 5 درس 3 تا 4 – American File 5 Unit 3 to 4 Exam

آزمون امریکن فایل 5 درس 3 تا 5 – American File 5 Unit 3 to 5 Exam

به همراه پاسخ

آزمون امریکن فایل 5 درس 5 تا 7 – American File 5 Unit 5 to 7 Exam

آزمون امریکن فایل 5 درس 5 تا 6 – American File 5 Unit 5 to 6 Exam

به همراه پاسخ

آزمون امریکن فایل 5 درس 8 تا 10 – American File 5 Unit 8 to 10 Exam

 

مطالب مرتبط:

دیدگاهتان را بنویسید