دانلود کتابهای دانش آموز Wider World

مجموعه آموزش زبان انگلیسی Wider World یکی از مجموعه های جذاب قرن 21 برای آموزش زبان انگلیسی است. این مجموعه برای زبان آموزان نوجوان تنظیم شده است.

در این مجموعه کتابهای دانش آموز و کتاب کار و همچنین فایلهای صوتی کتاب دانش آموز را در اختیار زبان آموزان عزیز قرار داده ایم.

Using English to access a Wider World of knowledge, skills and experience

Wider World reflects the way that today’s teens access information and entertainment: from the internet, using personal devices such as tablets, laptops and mobiles. The content and the style in which it is presented is designed to inspire and challenge teenagers.

By interacting with the content, rather than just practising, students acquire the language at a deeper cognitive level. Rather than just another subject on the curriculum, English becomes the tool through which they access a Wider World of knowledge, skills and experience.

کتاب دانش آموز Wider World 1

###

کتاب دانش آموز Wider World 2

دانلود رایگان - Free Download

###

کتاب دانش آموز Wider World 3

###

کتاب دانش آموز Wider World 4

*******

کتاب کار Wider World 1

###

کتاب کار Wider World 2

دانلود رایگان - Free Download

###

کتاب کار Wider World 3

دانلود رایگان - Free Download

###

کتاب کار Wider World 4

###

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *