دانلود کتابهای On the Pulse

کتاب On the Pulse یک مجموعه پویا برای زبان آموزان در عصر حاضر است. این کتاب در چهار سطح در اختیار زبان آموزان قرار گرفته است که توسط انتشارات مک میلان به چاپ رسیده است.

در کتاب On the Pulse فرصتهای متعددی برای تامل و تفکر دانش آموزان در مورد زبان و فرهنگ سایز نقاط فراهم گردیده است.

هر کتاب شامل کتاب دانش آموز و کتاب کار می باشد که در یک فایل گنجانده شده است.

 

On the Pulse Starter Student’s Book + workbook PDF

On the Pulse Starter Audio

موجود نمی باشد

************

On the Pulse 1 Student’s Book + workbook PDF

On the Pulse 1 Audio

موجود نمی باشد

*********

On the Pulse 2 Student’s Book + workbook PDF

On the Pulse 2 Audio

موجود نمی باشد

***********

On the Pulse 3 Student’s Book + workbook PDF

On the Pulse 3 Audio

موجود نمی باشد.

صفحاتی به عنوان نمونه از این کتاب:

 

دیدگاهتان را بنویسید