English Time 5

مجموعه آزمونهای جمع بندی English Time 5

مجموعه آزمونهای انگلیش تایم English Time 5

این مجموعه دربرگیرنده آزمونهای میان ترم و فاینال از ویرایش دوم سطح 5 انگلیش تایم  است که توسط گروه اَوَس طراحی شده است.فایلها با نرم افزار Winrar فشرده شده اند .هر فایل دربرگیرنده فایل قابل ویرایش (word) و PDF سوالات بهمراه فایل صوتی است.

تعدادی از این آزمونها دارای کلید و پاسخنامه می باشند.

صفحاتی به عنوان نمونه جهت آشنایی بیشتر شما با شکل سوالات برروی سایت قرار گرفته است.

 

http://pic.avasshop.ir/books/english%20time/5/Englis%20Time%205jpg_Page1.jpg

http://pic.avasshop.ir/books/english%20time/5/English%20Time%205%20unit%201-5jpg_Page1.jpg

http://pic.avasshop.ir/books/english%20time/5/English%20Time%205%20unit%206-10jpg_Page1.jpg

http://pic.avasshop.ir/books/english%20time/5/English%20Time%205%20unit%206-8jpg_Page1.jpg

 

آزمون انگلیش تایم 5 درس 1 تا 3 -English Time 5 Unit 1 to 3 Exam

آزمون انگلیش تایم 5 درس 1 تا 4 -English Time 5 Unit 1 to 4 Exam

آزمون انگلیش تایم 5 درس 1 تا 5 -English Time 5 Unit 1 to 5 Exam

آزمون انگلیش تایم 5 درس 5 تا 8 -English Time 5 Unit 5 to 8 Exam

آزمون انگلیش تایم 5 درس 6 تا 8 -English Time 5 Unit 6 to 8 Exam

آزمون انگلیش تایم 5 درس 6 تا 10 -English Time 5 Unit 6 to 10 Exam

آزمون انگلیش تایم 5 درس 9 تا 10 -English Time 5 Unit 9 to 10 Exam

آزمون انگلیش تایم 5 درس 1 تا 10 -English Time 5 Unit 1 to 10 Exam

مطالب مرتبط:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.