دانلود رایگان کتاب Teach Reading

کتاب حاضر را براساس روش Orton-Gillingham ( یک رویکرد آموزشی است که به خوانندگان رابطه بین اصوات و حروف را آموزش می دهد) جهت تقویت مهارت خواندن دانش آموزان و لذت بخش کردن خواندن و نوشتن متون به نگارش در آورده ایم.

We created this fun and easy-to-follow Orton-Gillingham–based text with the goal of helping your students improve their literacy and learn to enjoy reading and writing. As former classroom teachers, we saw the need for a phonics-based curriculum that met the needs of our students with dyslexia and other learning differences. We both experienced situations with our students (ranging in age from pre-K through 6th grade) that were difficult to remedy with the typical reading and writing workshops available through our schools.

Teach Reading PDF

free Download

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *