نمونه سوالات ویرایش اول فمیلی فرندز Family and Friends 5

با توجه به اینکه هنوز تعدادی از آموزشگاهها از سری کتابهای ویرایش اول فمیلی فرندز Family and Friends  استفاده می کنند. گروه طراحان آزمون زبانکده اوس تصمیم گرفته است، که سری دوم نمونه سوالات ویرایش اول فمیلی فرندز Family and Friends 5 را ارائه نماید.

در ضمن سری دوم نمونه سوالات ویرایش اول فمیلی فرندز Family and Friends 5 به صورت بسته آزمون در اختیار کاربران غزیز قرار می گیرد.

این بسته از کتاب فمیلی فرندز Family and Friends 5 شامل سه آزمون (آزمون اول: از درس 1 تا 4) و (آزمون دوم: از درس 5 تا 8 ) و (آزمون سوم: از درس 9 تا 12) طراحی گردیده است.

آزمونهای فوق دارای یک فایل با فرمت Word و فایل دیگر با فرمت PDF و همچنین یک فایل صوتی با فرمت MP3 و همچنین پاسخ سوالات می باشد.

جهت دریافت نمونه سوالات استاندارد ویرایش اول فمیلی فرندز Family and Friends 5 اینجا کلیک کنید.

جهت دریافت نمونه سوالات استاندارد ویرایش دوم فمیلی فرندز Family and Friends اینجا کلیک کنید.

جهت دریافت نرم افزار I tools فمیلی فرندز Family and Friends اینجا کلیک کنید.

 

سری دوم نمونه سوالات ویرایش اول فمیلی فرندز Family and Friends 5

20000 تومان – افزودن به سبد خرید