Oxford English Grammar

کتابهای Oxford English Grammar Course

در این بخش کتابهای Oxford English Grammar Course را برای کاربران عزیز به اشتراک گذاشته ایم.

کتابهای Oxford English Grammar Course مجموعه ای سه سطحی شامل مقدماتی، متوسطه و پیشرفته می باشد که به آموزش گرامر می پردازد.

Oxford English Grammar Course توسط انتشارات آکسفورد به چاپ رسیده است.کتاب های سطوح مقدماتی و متوسط هر کدام دارای 22 بخش و کتاب سطح پیشرفته دارای 17 بخش می باشد. در هر بخش به یک مبحث گرامری با جزئیات زیاد پرداخته شده است. در هر بخش برای تسلط بیشتر زبان آموزان تمریناتی نیز ارائه شده است، و پاسخ تمرینات نیز در انتهای کتاب موجود می باشد.

About the authors
Michael Swan and Catherine Walter are experts in English and language teaching. Michael is the author of Practical English Usage. Catherine is a Lecturer in Applied Linguistics at Oxford University. Their well-known books include The Good Grammar Book and How English Works (the basis for
Oxford English Grammar Course Basic and Intermediate.

در انتها صفحاتی را به عنوان نمونه برای کاربران عزیز بارگذاری می کنیم.

سطح Basic

basic

Oxford English Grammar Course Basic PDF

**************

سطح Intermediate

inter

Oxford English Grammar Course Intermediate PDF

**************

سطح Advanced

advanced

Oxford English Grammar Course Advanced PDF

مطالب مرتبط:

دیدگاهتان را بنویسید