دانلود کتابهای Grammar for Great Writing

کتابهای Grammar for Great Writing مجموعه‌ای از سه کتاب است که بر عناصر کلیدی دستوری و واژگانی تمرکز دارد که زبان‌آموزان برای تبدیل شدن به نویسندگان دانشگاهی قدرتمندتر به آنها نیاز دارند. ایده‌آل برای مولفه گرامر کلاس رایتینگ و گرامر،کتابهای Grammar for Great Writing می‌تواند به‌عنوان مکمل سری Great Writing یا همراه با هر مجموعه نوشتاری آکادمیک استفاده شود.

Grammar for Great Writing is a three-book series that focuses on the key grammatical and lexical elements learners need to become more powerful academic writers. Ideal for the grammar component of a writing and grammar class, Grammar for Great Writing may be used as a companion to the Great Writing series or in conjunction with any academic writing series.

  • جهت خرید نسخه چاپی این کتاب تماس بگیرید.

****

PDF Icon  فایل نمونه

****

  • کتابهای Grammar for Great Writing

****

این بسته دربرگیرنده موارد زیر است:

Grammar for Great Writing A Coursebook+Key

Grammar for Great Writing A Quizzes+Key

Grammar for Great Writing A PowerPoint Files

Grammar for Great Writing B Coursebook+Key

Grammar for Great Writing B Quizzes+Key

Grammar for Great Writing B PowerPoint Files

Grammar for Great Writing C Coursebook+Key

Grammar for Great Writing C Quizzes+Key

Grammar for Great Writing  C PowerPoint Files

****

مطالب مرتبط:

دیدگاهتان را بنویسید