دانلود رایگان نمونه سوال four corners 4

در این مطلب آزمونهای آماده کتاب فورکرنز ۴ Four corners که از ویرایش دوم سطح چهار مجموعه اموزشی فورکرنز تهیه شده است را در اختیار شما قرار می دهیم.

در ادامه نام آزمونها و تعداد دروس امتحانی آنها مشخص شده است. هر آزمون دربرگیرنده ۲ فایل قابل ویرایش سوال با فرمت word و PDF بهمراه فایل صوتی است.آزمونهای آماده کتاب فورکرنز ۴ (Four Corners 4 ) فاقد کلید و پاسخنامه می باشد. د رصورتی که نیاز به کلید بود ، با دفتر تماس حاصل فرمایید و سفارش دهید.

در آزمونهای آماده فورکرنز ۴ Four corners توسط گروه آموزشی اَوَس طراحی شده و سعی شده است بخشهای مختلف را در برگیرد.

 نمونه صفحات

four corners 4 exam

آزمون فور کرنز ۴ درس ۱ تا ۳ -Four Corners 4 Unit 1 to 3 Exam

آزمون فورکرنرز ۴ درس ۴ – Four Corners 4 Unit 4

آزمون فور کرنز ۴ درس 3 تا ۴ -Four Corners 4 Unit 3 to 4 Exam

آزمون فور کرنز ۴ درس ۱ تا ۴ -Four Corners 4 Unit 1 to 4 Exam

آزمون فور کرنز ۴ درس ۴ تا ۶ – Four Corners 4 Unit 4 to 6 Exam

آزمون فور کرنز ۴ درس ۴ تا ۶ -Four Corners 4 Unit 4 to 6 Exam

آزمون فور کرنز ۴ درس 5 تا ۶ -Four Corners 4 Unit 5 to 6 Exam

بهمراه کلید

آزمون فور کرنز ۴ درس 7 تا 8 -Four Corners 4 Unit 7 to 8 Exam

بهمراه کلید

آزمون فور کرنز ۴ درس 5 تا 8 -Four Corners 4 Unit 5 to 8 Exam

بهمراه کلید

آزمون فور کرنز ۴ درس ۷ تا ۹ -Four Corners 4 Unit 7 to 9 Exam

آزمون فور کرنز ۴ درس ۹ تا 10 -Four Corners 4 Unit 9 to 10 Exam

بهمراه کلید

آزمون فور کرنز ۴ درس ۹ تا ۱۲ -Four Corners 4 Unit 9 to 12 Exam

بهمراه کلید

آزمون فور کرنز ۴ درس ۱۰ تا ۱۲ -Four Corners 4 Unit 10 to 12 Exam

آزمون فور کرنز ۴ درس 11 تا ۱۲ -Four Corners 4 Unit 11 to 12 Exam

بهمراه کلید

آزمون فور کرنز ۴ درس ۱ تا ۱۲ -Four Corners 4 Unit 1 to 12 Exam

دیدگاه‌ خود را بنویسید