مجموعه آزمونهای جمع بندی 5 Hip Hip Hooray

در این مجموعه سعی شده است جدیدترین آزمونهای میان ترم  و فاینال طراحی شده توسط گروه آموزشی اَوَس از کتاب هیپ هیپ هورای 5 برروی سایت قرار گیرد.هر آزمون دارای دو فایل سوال با فرمت word و PDF بهمراه فایل صوتی می باشد. همچنین صفحاتی به عنوان نمونه از هر آزمون برروی سایت قرار گرفته است.

Hip Hip Hooray 5 Exam Package

This package contains designed exam by AVAS group .They can be used as midterm or final exam .It depends on your school syllabus.Each exam has two question files in PDF and Word along with Audio file for listening.Also some sample pages are available.

http://pic.avasshop.ir/books/hip%20hip%20hooray%205%20unit%201-8.JPG

http://pic.avasshop.ir/books/hip%20hip%20hooray%205%20unit%201-4.JPG

http://pic.avasshop.ir/books/hip%20hip%20hooray%205%20unit%201-2.JPG

آزمون درس 1 تا 2 هیپ هیپ هورای 5 – Hip Hip Hooray 5 Unit 1 to 2 Exam

آزمون درس 1 تا 4 هیپ هیپ هورای 5 – Hip Hip Hooray 5 Unit 1 to 4 Exam

** ویژه زبان آموزان **

آزمون درس 1 تا 4 هیپ هیپ هورای 5 – Hip Hip Hooray 5 Unit 1 to 4 Exam

آزمون درس 5 تا 6 هیپ هیپ هورای 5 – Hip Hip Hooray 5 Unit 5 to 6 Exam

آزمون درس 5 تا 8 هیپ هیپ هورای 5 – Hip Hip Hooray 5 Unit 5 to 8 Exam

آزمون درس 1 تا 8 هیپ هیپ هورای 5 – Hip Hip Hooray 5 Unit 1 to 8 Exam

مطالب مرتبط:

2 thoughts on “مجموعه آزمونهای جمع بندی 5 Hip Hip Hooray

  1. سلام من سوالات درس ۱ تا ۴ هیپ ۵ دانلود کردم ملبغ از حسابم کم شد اما فایلی دریافت نکردم.

دیدگاهتان را بنویسید